Điều Khoản

Các thông tin trên Web ChiaseWiki.com đều thuộc bản quyển của ChiaseWiki, mọi người có thể coppy tuỳ ý, nhưng nên để lại nguồn. Vì chúng tôi đã được đăng kí DCMA nên chúng tôi hoàn toàn có thể kiện bản quyền nếu bạn không để link nguồn.

Các thông tin trên Chiasewiki mang tính chất tham khảo, Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm.

Cảm ơn!